Správní úřady s působností pro obec Liběšice

Správní úřady s působností pro obec Liběšice

 

Celní úřad Chomutov
Česká obchodní inspekce - Inspektorát Ústecký a Liberecký (se sídlem v Ústí nad Labem)
Český statistický úřad - Krajská reprezentace Ústí nad Labem
Finanční úřad v Žatci
Inspektorát bezpečnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
Institut technické inspekce - pobočka Ústí nad Labem
Kancelář senátora Miloslava Pelce
Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem - Katastrální pracoviště Žatec
Katastrální úřad pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje - územní pracoviště Louny
Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj - Inspektorát Louny
Krajská veterinární správa pro Ústecký kraj - Ústřední pracoviště
Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem
Krajský úřad - Ústecký kraj
Městský úřad Žatec - Obecní živnostenský úřad
Městský úřad Žatec - Odbor dopravně-správních agend
Městský úřad Žatec - Odbor školství a kultury
Městský úřad Žatec - Stavební úřad 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
Obecní úřad Liběšice 
Obecní úřad Tuchořice - Matrika 
Obvodní báňský úřad v Mostě
Okresní soud v Lounech 
Okresní státní zastupitelství Louny 
OSSZ Louny
Státní oblastní archiv v Litoměřicích 
Státní rostlinolékařská správa - odbor severní Čechy
Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Ústí nad Labem
ÚZIS - krajský odbor Ústecký kraj 
Úřad práce v Lounech - DiP Žatec
Úřad práce v Lounech 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odloučené pracoviště Louny
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Zemědělská agentura a pozemkový úřad MZe Louny
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci