Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

OZV obce Liběšice jsou uloženy v sekci Úřední deska

Důležité zákony

  • Zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • Zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • Zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • Zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • Zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • Zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
  • Podrobný přehled zákonů Typ: PDF dokument, Velikost: 333.57 kB

Usnesení zastupitelstva

ROK 2014

Usnesení z veřejných zasedání ZO Liběšice za rok 2014 najdete na aktuální úřední desce a v archivu úřední desky.

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty