Setkání malých dětí v MŠ 2. 10. 2013

Děti si společně s rodiči prohlédly prostory MŠ, pohrály si, snědly něco dobrého a na závěr si zazpívaly u klavíru. Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde.

Setkání probíhají pravidelně jednou za 14 dní v úterý od 16 hodin. Konkrétní dny jsou vyvěšeny v aktualitách nebo na vstupních dveřích školy.

Těšíme se na vás!!!